HARDBIKE és una prova esportiva que es realitza en 4 dies i que té com a objectiu el repte personal de finalitzar aquestes tres etapes de duresa considerable.

La participació a l'esmentada prova esportiva, podrà ser de forma individual o bé per parelles, podent ser aquestes mixtes, o únicament formades per integrants del mateix sexe.

Durant aquestes quatre etapes, es prendran temps de cada participant com a element de seguretat i control de tots els corredors, i amb l'intenció de poder assegurar sempre on es troba cada un dels participants i si està capacitat per a poder acabar cada una de les etapes de forma complerta, i en conseqüència poder prendre sortida a la següent etapa.

Si el corredor, en alguna de les etapes finalitza fora del període marcat per l'organització, es permetrà que prengui la sortida a les altres etapes, però en cap cas podrà ser considerat com a finisher de la prova de forma completa.

S'estableixen uns temps de tall, anunciats a l'interior de l'informació de les etapes amb l'intenció de que els participants puguin establir les seves estratègies per a la finalització de la prova, així com per poder garantir la seva seguretat i també la de l'organització. Qualsevol corredor que sobrepassi aquests temps de tall, quedarà a partir d'aquell moment fora de l'etapa (fet del qual se l'informarà). Tot i això, com s'informa anteriorment, podrà prendre sortida a la següent etapa.

HARDBIKE està marcada, però tot i això, és obligatori el GPS com a mecanisme per evitar pèrdues o possibles errors induïts pel furt de senyalització per part de tercers durant la prova, cosa que podria condicionar a aquells corredors que no portin el GPS.

Els temps presos amb intenció de conèixer quina és la posició dels corredors, seran facilitats a posteriori a tots els corredors a través d'un "ordre d'arribada", amb l'intenció de que cada un d'ells sigui conscient del temps que ha necessitat per tal de realitzar cada una de les etapes, que es sumaran, amb l'intenció de tenir un global d'hores invertides entre les diferents etapes.

Tots els itineraris són ciclables al 100% i s'han comprovat en repetides ocasions, això no significa que per cansanci o per tècnica, el corredor es trobi amb alguna petita zona que sota el seu judici sigui necessari de superarla a peu.

En finalitzar qualsevol de les etapes, l'organització pot sol·licitar a qualsevol corredor el seu GPS a fi de corroborar que ha seguit el track de forma correcta, i en conseqüència, és valedor de la condició de finisher de la prova.

Tot corredor, entre els obsequis rebrà un maillot (4 etapes) o una samarreta (2 etapes) a l'inici de la prova, però només aquells finishers (els que hagin acabat les 3 etapes en el temps proposat) podran recollir la seva medalla finisher. Així doncs, no s'acceptarà l'entrega de medalles a ningú que no acrediti com s'acaba d'indicar, la seva condició de finisher de les tres etapes en el temps proposat.

El participant podrà escollir la talla dels obsequis, sempre que la seva inscripció sigui anterior al 10 d'abril, de no ser així, haurà d'assumir que l'organització ha hagut de fer una estimació de les talles contractades a posteriori, i que pot ser que no sigui aquella que ell vulgui. En l'apartat de recorregut, els participants trobaran els diferents itineraris proposats (quan aquests es facin públics), que poden ser modificats (parcialment o íntegrament, així com en les dates proposades) per part de l'organització si ho creuen convenient, apel·lant a la seguretat dels propis corredors. CARACTERÍSTIQUES DE LA PROVA Com ja s'anticipa en els punts descrits més amunt, HARDBIKE és una prova esportiva, l'interès va més enllà dels pròpiament competitiu, es tracta de desplaçar-se a aquest territori per poder gaudir de tres jornades d'autèntic mountainbike, i per tant, ha de prevaler per sobre de tot el bon ambient. L'organització per a aquest 2022 preveu diferents escenaris, que es descriuran a continuació, perquè tot participant pugui tenir des d'un primer moment la informació referent a com es procedirà depenent de la situació: 1.- Situació normal: El primer pla passa per una situació normal, en la qual la prova es desenvoluparà sense cap tipus de limitació, en cap dels seus apartats, és a dir, una prova de mountainbike, amb recorreguts marcats però on el GPS és el principal sistema d'orientació, i les marques són meres ajudes perquè els participants puguin anar més tranquils. Si es pot fer en aquest escenari, la sortida serà en grup, es disposarà d'avituallament durant l'etapa l qual es podrà accedir sense cap restricció, així com dinar a l'acabar l'etapa, lliurament de premis ... 2.- Situació amb certes restriccions obligatòries: A causa de la pandèmia COVID19, l'organització intentarà adaptar-se a la situació, accedint a tots aquells punts que siguin d'obligat compliment per part de qualsevol estament. Així doncs, si en el moment de realitzar la prova esportiva, és obligatòria la distància de seguretat, s'establirà un sistema de sortida que així ho permeti. Qualsevol altra mesura que sigui d'obligat compliment (modificació dels avituallaments, modificació de el sistema de menjar a el final d'etapa), seran modificats segons les autoritats competents ens informin, pel bé de tots els participants i també de l'organització. 3.- Situació de prohibició de proves esportives: En el cas que no sigui permès realitzar proves esportives, o que la situació no ho aconselli, l'organització passarà HARDBIKE a un format lliure. Això vol dir que tots els participants podran venir a recollir la seva bossa de corredor, i podran realitzar les etapes de forma individual, prevalent d'aquesta manera per sobre de tot l'activitat física com a element d'oci. En aquest cas, cada corredor haurà de desenvolupar l'ordre que cregui convenient per fer les etapes, sortint a l'hora que li vingui de gust, aprofitant que per a la data proposada, tots els camins s'hauran netejat per al seu pas, i els podrà gaudir plenament. En aquest cas, les itineraris s'hauran de seguir únicament a través de el sistema GPS ja que al no ser una prova esportiva com a tal, l'organització no pot marcar-los. Tot i que les etapes es facin sota un format lliure, l'organització obrirà la possibilitat que els corredors puguin mesurar-se "contra" els altres participants a través de l'aplicació Strava, on hauran de penjar la seva ruta i d'aquesta manera es podrà determinar l'ordre de temps entre tots els participants, i podran optar als premis de cadascuna de les categories. 4.- Situació de restriccions de mobilitat: Si en el moment de realitzar la prova, ens trobem amb limitacions pel que fa a la mobilitat, l'organització, com en el cas anterior determinarà que els recorreguts es facin en un format lliure. A diferència del punt anterior, en lloc de realitzar les etapes durant els 3 dies en què es realitza HARDBIKE, els participants disposaran d'un període de temps molt més ampli, condicionat per les dates de restriccions de mobilitat (l'interès és que tot el món disposi de suficient temps per poder venir a fer-les, així que el termini de temps se situarà entre 1 mes i 2 mesos). Com en el cas anterior, s'animarà a tots els participants a que gravin les seves rutes amb Strava, per així poder realitzar una classificació total i de categories i poder optar d'aquesta manera als trofeus de cadascuna d'elles. HARDBIKE vol deixar clar que aquests escenaris en cap cas seran proposats per l'organització, sinó que vindran donats per la situació en què ens trobem, i l'organització a nivell objectiu, aplicarà el protocol que sigui pertinent en el moment de la realització de la prova, adaptant-la com es determina dins d'aquest punt.


CATEGORIES


HARDBIKE té les següents categories:

- Lumberjack Elite: Hi participen aquells que tinguin llicència èlit o siguin menors de 30 anys. Qualsevol persona de més de 30 anys, podrà participar en aquesta categoria si ho decideix, sempre que tingui llicència èlit, o bé a la categoria de la seva edat. NO PODRÀ PARTICIPAR EN 2 CATEGORIES, HAURÀ D'ESCOLLIR-HO A LA INSCRIPCIÓ.

- Lumberjane: La categoria on participen totes les fèmines individual.

- Lumberjack 30: Com el seu nom indica, hi participen aquells corredors que tinguin entre 30 i 39 anys.

-Lumberjack 40: Com el seu nom indica, hi participen aquells corredors que tinguin entre 40 i 49 anys.

- Lumberjack 50: Com el seu nom indica, hi participen aquells corredors que tinguin entre 50 i 59 anys.

-Lumberjack 60: Com el seu nom indica, hi participen aquells corredors que tinguin entre 60 i 160 anys.

- Authentic lumberjack: Categoria especial en què participen aquells que realitzin totes les etapes vestits amb texans i camisa de debò (no val el mallot de HARDBIKE).- Two-person Team Men: Categoria parelles homes.

-Two-person Team Mixed: Categoria parelles mixtes.

-Two-person Team Women: Categoria parelles dones.

-E-bike: Aquesta categoria tindrà podis o no depenent de la seva participació. Per poder optar a podi, heu de tenir una participació mínima de 15 corredors.


CONDICIONS DE CANCEL·LACIÓ


Un cop el corredor hagi procedit amb la seva inscripció, rebrà un correu de confirmació de la mateixa, que haurà de guardar per si hi hagués qualsevol cosa. Al correu facilitat, se li anirà enviant tota la informació prèvia a la prova, perquè així la pugui conèixer i gestionar amb temps.


En cas de voler cancel·lar la inscripció, el corredor haurà de conèixer que depenent de la data, se li tornarà una quantitat o una altra:

Abans del 2 d'abril: Devolució d'un 70%

Abans del 2 de maig: Devolució d'un 50%

Abans del 2 de juny: Devolució d'un 30%


Si el corredor no hi pot assistir i vol fer canviar el nom del participant, cal que us poseu en contacte amb l'organització per procedir a aquest canvi, que tindrà un cost de 30€ si el canvi es fa amb anterioritat a l'10 d'abril, i de 50 € en cas que sigui posterior a aquesta data. Per poder garantir la talla dels obsequis, aquest contacte haurà de ser anterior a l'10 d'abril, si no és així, l'organització no podrà garantir al participant la seva talla. També hi ha la possibilitat de passar la inscripció per a l'any següent, en aquest cas, el corredor haurà de pagar a la següent edició, 50€ de despeses derivades del canvi.


Qualsevol canvi a la inscripció del participant, s'haurà de formalitzar directament al següent correu [email protected], indicant en el seu enunciat si es tracta d'un canvi ( Canvi inscripció dorsal "posar nom de la persona"), com si es tracta de posposar la seva participació a la següent edició ( Posposar inscripció dorsal "posar nom de la persona"). En aquest segon cas, el corredor ha de saber que només es permet posposar-la un any, no podent "eternitzar" la seva presència durant reiterades edicions.


Finalment indicar que davant de qualsevol lesió de gravetat que impossibiliti la participació, HARDBIKE farà la devolució de l'import pagat (menys les despeses derivades de la mateixa, és a dir 10€). Per a poder procedir, el participant haurà d'enviar un correu electrònic a [email protected], indicant en el seu enunciat "Lesió participant "X"", i adjuntant en aquest correu tota la informació facilitada pels serveis mèdics (radiografies...). En cas de no poder justificar la lesió amb proves, la organització no podrà procedir amb la devolució, si tot és correcte, com s'indica anteriorment, se li retornarà al corredor la quantitat pagada menys 10€ derivats de les despeses de gestió d'inscripcions. En cas de ser una inscripció per parelles, es retornarà la inscripció en els termes indicats a la persona que no pugui venir, l'altra inscripció es passarà a format individual.Tal com s'especifica anteriorment en les característiques de la prova, HARDBIKE en cap cas s'anul·larà, sinó que s'adaptarà a la situació que es doni en el moment de la seva celebració, és per això, que s'expliciten les condicions de cancel·lació que són les descrites dins d'aquest punt.


Qualsevol canvi en la inscripció NOMÉS es respondrà si es fa servir la via de comunicació del correu electrònic descrit anterior, cap altra via (ja sigui mòbil, facebook, instagram seran vàlides per poder facilitar aquesta informació).

Cistella